درباره انجمن


IpSan

هیات مدیره : انجمن مطالعات صلح
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
صفحه نخست             تماس با انجمن           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

اساسنامه انجمن مطالعات صلح ایران

 

فصل اول كلیات و اهداف

     ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی مطالعات صلح و توسعه كیفی نیروهای متخصص و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های صلح و خشونت پرهیزی و نیز فهم ادبیات جنگ و شناسایی زمینه های بروز منازعه و مکانیزم های اجتناب از آن، انجمن مطالعات صلح كه از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشكیل می‌گردد.

     ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌كند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

     ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت كمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از كشور تشكیل شود.

     تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مركز اصلی انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمی كثیرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

     ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم وظایف و فعالیتها:

     ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذكور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی كه به گونه‌ای
                         با مطالعات صلح سر و كار دارند.

                2-5- همكاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و
                         برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

                3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

                4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

5-5-  برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

6-5- انتشار كتب و نشریات علمی.

فصل سوم انواع و شرایط عضویت

1-6-          عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد در رشته های مطالعات صلح، علوم سیاسی، روابط بین الملل، روانشناسی و علوم تربیتی، جامعه شناسی، انسان شناسی، مطالعات قومی، حقوق و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند. عضویت افراد  از سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی با درجه کارشناسی ارشد و  تشخیص هیئت مدیره انجمن و فعالیت علمی- پژوهشی انتشار یافته اعم  از کتاب و مقاله و یا فعالیت های آموزشی و مشاوره ای در حوزه صلح با ارائه مستندات امکانپذیر می باشد.

2-6- عضویت وابسته:

اشخاصی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یكی از رشته‌های مذكور در بند 1-6 شاغل باشند، به تشخیص هیئت مدیره می توانند به عضویت وابسته انجمن مطالعات صلح درآیند.

3-6- عضویت دانشجویی:

كلیه دانشجویانی كه در رشته های مطالعات صلح، علوم سیاسی، روابط بین الملل، روانشناسی و علوم تربیتی، جامعه شناسی، انسان شناسی، مطالعات قومی، حقوق و رشته‌های وابسته به تحصیل اشتغال دارند و از دیگر رشته های علوم انسانی و اجتماعی به تشخیص هیئت مدیره انجمن می باشد.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمینه‌های صلح و خشونت پرهیزی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن كمكهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمانهایی كه در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه كارشناسی در یكی از رشته‌های مذكور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 

    ماده 7: هر یكی از اعضاء سالانه مبلغی را كه میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق   

    عضویت پرداخت خواهدكرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی  انجمن برای عضو ایجاد نمی‌كند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

     ماده 8: عضویت در یكی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1-8- استعفای كتبی

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

 

فصل چهارم اركان انجمن

     ماده 9: اركان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی                    ب: هیئت مدیره                       ج: بازرس


فصل پنجم گروههای علمی انجمن

     ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و كمیته‌های زیر را تشكیل  دهد كه براساس شرح وظایفی كه از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

1)      گروههای تخصصی

2)      كمیته آموزش و پژوهش

3)      كمیته انتشارات

4)      كمیته آمار و اطلاعات

5)      كمیته پذیرش و روابط عمومی

6)      كمیته گردهمایی‌های علمی

1-16- انجمن مجاز به تشكیل گروهها و كمیته‌های دیگری كه بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

     ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

                1-17- حق عضویت‌ اعضا

                2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش كتب و نشریات علمی

                3-17- دریافت هدایا و كمكها

                4-17- كلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهدشد.

 

     ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به كمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

 

     ماده 19: كلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانكهای كشور نگهداری می‌شود.

 

     ماده 20: هیچیك از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا  سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یك آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

 

     ماده 21: كلیه مدارك و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مركزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 

     ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب كمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

 

     ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به  نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

 

     ماده 24: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها كلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یكی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی كشور واگذار كند.

 

     ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر 6  فصل،  25 ماده، ................ زیرماده و  17 تبصره در جلسه مورخ ...................................... مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

 

 

نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها : اساسنامه انجمن مطالعات صلح ایران، انجمن مطالعات صلح ایران، خشونت پرهیزی، جنگ،
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


 
   
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic